Değerlerimiz

Kurumsal Değerlerimiz

  • Yüksek kalite
  • Her adımda eklenen değer
  • Bilgi paylaşımı
  • Her zaman üstün başarı için gayret sarfetmek
  • Uzun süreli ilişkiler

 

Değerlerimiz REHBER CONSULTING’in müşteri odaklı hizmet anlayışının temelini oluşturmaktadır. Kaliteli hizmet anlayışımız sektördeki diğer firmalardan farklıdır. Biz müşterilerimizi bir iş olarak değil, sinerji ortağımız olarak görürüz. Bize göre verilen hizmetlerden maksimum fayda elde edilmesi ancak hizmet alan ve veren tarafların aynı yönde gelişim sağlaması ile mümkündür. Ortak gelişimimize ve yaratacağımız katma değere katkıda bulunacak ortaklarımız için yüksek kalitede hizmet ve çözüm üretmek en önemli önceliğimizdir. Yüksek kaliteye ulaşmak için pek çok faktörün bir arada bulunması gerektiğini biliriz. Güvenilirlik, verimlilik, yaratıcılık, doğruluk, tutarlılık gibi değerler kalite anlayışımızın vazgeçilmez unsurlarıdır. Sinerji ortaklarımız ile olan tüm ilişkilerimizde en yüksek kalite standartlarını yakalamak hedefimizdir. İşte bu yüzden REHBER CONSULTING olarak önceliğimiz müşteri ilişkilerinde kaliteli hizmeti uzun dönemli ilişkilere çevirebilmektir. Bu sebeple Rehber sahip olduğu müşteri sayısından çok hizmet kalitesi ve uzun dönemli ilişkileri ile bilinen bir şirkettir. Rehber sahip olduğu nitelikli iş gücü, geliştirdiği çözüm araçları, kullandığı özgün metodolojiler ile ve mesleki gelişim ve teknolojiye yaptığı büyük yatırımlar ile hizmette yüksek kalite iddiasını desteklemektedir.

 

Rehberin tüm çalışanları hizmet götürdükleri müşterileri sinerji ortakları olarak görürler. Rehberin farklı olduğu bir nokta da budur. Rehberin nitelikli ve alanlarında uzman işgücü, hemen her platformda ve koşulda sinerji ortakları ile bilgi paylaşımı içindedirler. Bilgiye değer veren ve bilginin paylaşılarak değer kazanacağına inanan profesyonel bir şirketiz. Edindiğimiz tüm mesleki bilgi ve tecrübeyi çeşitli yöntemler ile sinerji ortaklarımızın için kullanılabilir hale getiririz. Bilginin paylaşılması kadar kullanılabilir olması da önemlidir. Tıpkı çözümlerimiz gibi. Sinerji ortağımız olarak gördüğümüz müşterilerimize gerçekten işe yarayan çözümler üretmek ve bu çözümlerin uygulanması için kesintisiz destek vermek büyük önem taşımaktadır. Ortaklarımızı tanımak, onların ihtiyaçlarını anlamak ve birlikte en etkin çözümleri geliştirmek amacıyla kendimize özgü iş modellerimizi kullanırız. İşe yarayan, yüksek düzeyde fayda sağlayan çözümlerin bir anda ortaya çıkmayacağını, uzun, zahmetli ve özverili bir çalışma sonucu yaratılabileceğini iyi biliyoruz. Bu nedenle sinerji ortağımız olarak gördüğümüz müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin her aşamasında artı değer yaratmaya çalışıyoruz. Standart hizmet modellerinin ve süreçlerinin dışına çıkarak, attığımız her adımda farklılık yaratacak ve ortağımıza değer katacak uygulamaları hayata geçiriyoruz. 1+1 in 3 olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu sinerjiyi oluşturan en önemli unsurlardan birisi de hizmetlerimizin her aşamasında yarattığımız katma değerdir.