Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Yönetimin insanları ve finansal kaynakları yönetmekle sınırlı olduğuna inanmıyoruz. Biz, yönetimi; varlıkları ve yükümlülükleri belirlemek, piyasayı anlamak, çalışanlar ve müşterilerle etkin iletişim kurabilmek, fırsatları ve tehditleri belirleyebilmek, eylem planları oluşturmak, bu planları hayata geçirmek, sonuçları gözlemlemek ve gerekli düzeltmeleri yapmak, operasyonları geliştirmek için yeni yöntemler geliştirmek, özverili çalışmaları mükâfatlandırmak ve en önemlisi sosyal sorumluluk prensibi ile hareket ederek topluma ve çevreye katkıda bulunmak olarak tanımlıyoruz. Bu sürecin her aşamasında danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Günümüz ekonomisi durağan bir ekonomi olmadığından, şirketlerin oldukça esnek bir yapıda olmaları gerekmektedir. Önemli olan değişimden kaçınmak yerine değişimle birlikte hareket edebilmektir. Esnek olmak değişimin gerekliliğini anlayıp, potansiyel faydalarını fark edebilmektir. REHBER Consulting olarak olaylara farklı bir perspektiften bakmanızı, yeni iş fırsatlarını yakalamanızı sağlayabilir, şirketinizi, kaynaklarınızı ve risklerinizi daha iyi yönetmenize yardımcı olabiliriz. Yönetim danışmanlığı hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

Firmaların karşı karşıya olduğu tehdit ve fırsatların belirlenmesi, firmanın güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi ve bu çerçevede firmalara özel çözümler üretilmesi)

  • Kurumsal yeniden yapılanma ve organizasyonel değişim danışmanlığı
  • En iyi yönetim uygulamaları konusunda danışmanlık
  • Aile şirketlerinin kurumsallaştırılması
  • İnsan kaynakları danışmanlığı hizmetleri
  • Kurumsal performans değerlendirmesi
  • Stratejik planlama danışmanlığı
  • Piyasa ve sektör analizleri
  • Makro ekonomik ve sektörel danışmanlık hizmetleri
  • Firma stratejik ve operasyonel süreç iyileştirme ve geliştirme hizmetleri
  • Yönetişim (Kurumsal Yönetim) danışmanlığı