Vergi ve Hukuk Danışmanlığı

Vergi kanunları uzmanlık gerektirir. Bizler müşterilerimizin günlük işlemlerini yaparken bile sıklıkla vergisel boyutu olan bazı sorunlarla karşılaştıklarının farkındayız. Müşterilerimizin vergi konularına vakit harcarken kendi faaliyetlerine odaklanmalarının zorluğunun bilincindeyiz. Vergi kanunları elbette ki müşterilerimiz açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Doğru şekilde anlaşılmaları ve yorumlanmaları gerekmektedir. Çoğunluğu Maliye Bakanlığı kökenli, kendi alanında yetkin REHBER Consulting uzmanları olarak bizler, mükelleflerimize vergisel boyuta sahip en karmaşık ve zorlu sorunlar ve durumlar için profesyonel çözümler üretiyoruz.

Vergi, Sermaye Piyasası, Teşvik, Kambiyo, Yabancı Sermaye Mevzuatı ve diğer Mali Mevzuat alanlarında oldukça tecrübeli ve uzmanlaşmış bir ekibe sahip olan REHBER Consulting, müşterilerinin işlemlerini vergi yasalarına uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini ve kayıtlarına yansıtmalarını sağlamakta, karşılaşılan sorunlara etkili çözümler geliştirmenin yanı sıra, karar alma sürecinde değerlendirilmek üzere vergi ve diğer mali mevzuatın yükümlülere tanıdığı teşvik, koruma ve istisnalar konusunda da danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bunlara ek olarak, günümüz mali mevzuat uygulamaları kapsamında müşterilerimizin vergi idareleri ile yaşadığı uyuşmazlıklara yönelik çözüm önerileri geliştirmekte, uyuşmazlıklarla ilgili idari ve hukuki tüm süreçlerde, konularında uzman danışmanlarımız ile yol göstermekteyiz.

Günümüz iş dünyası, sınırların ortadan kalktığı ve hızlı küreselleşme ile birlikte dünya genelinde yerel iş uygulamalarındaki farklılıkların çeşitli riskleri beraberinde getirdiği bir dinamizme sahiptir. Böylesine hızlı bir değişim, özellikle uluslararası platformda faaliyet gösteren işletmelerin, yalnız yerel ticari ve mali mevzuatı değil, aynı zamanda faaliyet gösterilen yabancı ülkelerdeki mevzuatı da alınacak karar ve planlarında göz önünde bulundurmalarını gerektirmektedir. Bu konularda yeterli düzeyde bilgi sahibi olunmaması işletmeleri ciddi hukuki risklerle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu kapsamda müşterilerimizin ulusal ve/veya uluslararası platformda karşı karşıya olabilecekleri hukuki risklerin giderilmesi ve hukuki sorunlarının çözümüne yönelik danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

REHBER Consulting olarak vergi ve hukuk danışmanlığı kapsamında müşterilerimize aşağıdaki alanlarda hizmet vermekteyiz:

 • Türk Vergi Kanunlarına (Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, ÖTV, vb.) ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık
 • Sermaye Piyasası, Kambiyo, Serbest bölge, Yabancı Sermaye, Finansal Kiralama Mevzuatı ve Şirketler Hukuku danışmanlığı
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark) kuruluş ve işleyişine ilişkin danışmanlık hizmetleri
 • Tahkim Hukuku (iç ve dış tahkim)
 • Vergi uyuşmazlıkları ve bu uyuşmazlıklara ilişkin bilgi desteği
 • Yatırım Teşvik Mevzuatı
 • İhracatı Teşvik Mevzuatı
 • Mali Mevzuat değişikliklerinin sirküler ve özel bilgilendirme toplantıları ile açıklanması, uzmanlarımız tarafından yorumlanması
 • Şirket satın alma, birleşme, devir, tasfiye ve bölünme işlemlerinin mali hukuka uygun gerçekleştirilmesi
 • Yeniden değerleme,
 • Yurt içi ve yurt dışında şirket kuruluşları
 • Üyesi olduğumuz uluslararası danışmanlık grubu ANTEA Consult büroları vasıtasıyla yabancı ülkeler mali mevzuatına yönelik hizmetler verilmesi
 • Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu kapsamında yabancı kurum ve kuruluşlara hizmet verilmesi
 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku uygulamaları * Uluslararası vergi planlaması
 • Vergi hukuku konularında yazılı görüş verilmesi
 • Transfer Fiyatlandırması
 • Uluslararası yatırımların vergisel planlaması
 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Mevzuatı