Eğitim Hizmetleri

Çağdaş ekonomi prensipleri ve her geçen gün daha da gelişen bilgi teknolojileri bilginin ve bilgiye ulaşmanın önemini arttırmış, bilgi hemen her tür işletme karar ve eyleminin merkezine yerleşmiştir. Kurumların ve kurumların en önemli varlığı olarak görülmesi gereken insan kaynaklarının en önemli ve sürekli ihtiyacı, bilgi edinme ve edinilen bu bilgileri çeşitli iş ve işlemlerde kullanabilme yetisidir. REHBER CONSULTING sahip olduğu 41 yıllık bilgi birikimi, eğitim alanında birlikte çalıştığı çözüm ortakları ve sektörde tanınmış eğitim liderleri ile, kendi eğitim merkezi olan REM’ de kurumsal ve genel katılıma açık profesyonel eğitimler vermektedir. REM, geniş teknik ve yönetsel bilgi ve beceriye yönelik eğitim seçenekleri ile Büyük ölçekli firmalara olduğu kadar, Türkiye’nin can damarı olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere de yüksek kalitede eğitim hizmetleri sunmaktadır. REM eğitim hizmetlerini kurumsal, genel katılıma açık ve proje bazlı olmak üzere üç grupta vermektedir.

 

Eğitimlerimizden bazıları:

 • UFRS (IFRS), US & UK GAAP
 • KOBİ’ lere yönelik Risk Derecelendirme, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve BASEL II eğitimleri
 • Finansal Muhasebe, Mali analiz, Vergi kanunları, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi eğitimleri * Finans Eğitimleri (İşletme Finansı, Sermaye Piyasası Eğitimleri, Yatırım Analizi, Portföy Yönetimi, vb.)
 • İç Denetim, IT Denetimi ve Operasyonel Denetim eğitimleri
 • Mesleki sertifika ve yeterlilik eğitimleri (SMMM, CIA, CISA, IFRS, CFA CFSA, CGAP, CCSA)
 • Kurumsal Yönetim Eğitimleri
 • Genel Katılıma Açık Eğitimler (Zaman Yönetimi, Yönetim Becerileri, Finansçı Olmayanlar İçin Finans, Değişim Yönetimi, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma, REM Yönetici Eğitim programları, vb.)
 • Proje Bazlı Kurumsal Eğitimler (İhtiyaca göre şekillendirilmektedir)
 • İç Denetim teknolojik uygulama ve yazılım eğitimleri
 • Bütçeleme ve Bütçe Performans Eğitimleri
 • Stratejik Yönetim Eğitimleri