Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri

REHBER Consulting olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yatırım danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Yatırım danışmanlığı hizmetlerimiz, yönetim ve mali danışmanlık hizmetlerimiz ile desteklendiğinden, müşterilerimizin yatırımlarından optimal getiri sağlamaları yanında, yatırımların mevcut iş ve yatırım faaliyetleri ile de uyumlu olmasına dikkat ediyoruz. Bu uygulama ile amaçlanan yatırım faaliyetinin, birey ya da firma mali yapısı ve faaliyet alanı ile uyumlaştırılması ve mali yapıdaki dengenin korunmasıdır. Yatırım süreci kendi içerisinde çeşitli riskler içerdiğinden, doğru seçimler yapmak, farklı ve yüksek getirili yatırım imkanlarını değerlendirmek çok önemlidir. Yatırım süreci planlanırken, gerek finansal yatırım araçları ve gerekse de reel yatırım alanları çok ciddi analiz ve değerlendirmelere tabi tutulmalıdır. Bu değerlendirmelerin oldukça ciddi, bilimsel bir temele dayanması ve yatırım alanlarına ilişkin yüksek bir bilgi birikimi ve tecrübe ile harmanlanıp, alternatif olarak yatırımcılara sunulması gerekmektedir. REHBER Consulting yatırım danışmanlığı ekibi olarak, sahip olduğumuz yerel ve uluslararası tecrübeler, yatırım strateji ve değerlendirme modellerimiz, stratejik iş ortaklıklarımız, geniş bağlantılarımız ve güçlü referanslarımız ile yatırım stratejilerinize yön veriyor, mali kaynaklarınızı doğru, güvenli ve getirisi yüksek yatırım alanlarına ve araçlarına yönlendiriyoruz. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler şunlardır:

 • Kurumsal ve bireysel yatırımcılar için likidite, risk ve diğer öncelik kriterlerine göre portföy yönetimi ve fon yönetimi tavsiyeleri yapılması, yurt içi ve dışı mali yatırım araçları önerilmesi, risk ve getiri projeksiyonu, ilişkili raporların hazırlanması ve finansal yatırım stratejilerinin mali yapı göz önüne alınarak belirlenmesi
 • Reel yatırım alanları ve projeleri önerilmesi, bunlara ilişkin fizibilite (yapılabilirlik) raporlarının hazırlanması
 • Mevcut şirketlere yurt içi ve dışından ortak ve katılımcı bulunması
 • Proje finansman ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının belirlenerek yurt içi ve dışı bankalar, finans kuruluşları ve/veya finansman kurumlarından mali kaynak teminine yönelik çalışmalar yapmak, finansman sürecinin her aşamasında danışmanlık hizmetleri vermek
 • Kurumsal yatırımcı amaçları ve likidite seçimlerine göre gerekli yatırım stratejilerinin belirlenmesi, bunlara ilişkin kısa ve uzun vadeli planların yapılması
 • Turizm yatırım alanlarının belirlenmesi
 • Turizm teşvik kanunu kapsamında firma yeterlilik raporlarının hazırlanması
 • Turizm ve diğer yatırım projeleri ile ilgili fizibilite ve pazar araştırması çalışmalarını yapmak.
 • Yeni yatırımlar için açılış öncesi bütçeleme, yönetim ve muhasebe sistemleri, üst düzey yönetici temini ve her türlü mali ve hukuki konularda danışmanlık
 • Yatırımların sermaye yapısı ve vergi sonuçları için rehberlik hizmetleri
 • Yatırımlara ilişkin kalıcı ve potansiyel risk faktörlerinin tespiti ve yönetimi