Bilgi Teknolojileri (Bt) Denetim (It Audıt) Hizmeti

 • BDDK’DAN BANKA, ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI , FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ

 

 • Banka, BS denetimleri

BDDK tarafından 31.12.2021 tarih ve  31706 sayısı ile Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren BİLGİ SİSTEMLERİ VE İŞ SÜREÇLERİ BAĞIMSIZ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK” kapsamında yer alan  BS denetim hizmetleri;

 • Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları BS denetimleri

6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” çerçevesinde faaliyette bulunacak ödeme ve elektronik para kuruluşlarının izin aşamasında ve sonrasında 2 yılda bir BDDK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim firmalarınca denetlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

 • Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin BS denetimleri

BDDK tarafından 6 Nisan 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Bilgi  Sistemlerinin Yönetimine Ve Denetimine İlişkin Tebliğ” (“Tebliğ”) Tebliğ içerisindeki Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkeler (“BS İlkeleri”) başlığı altında, 3 yılda bir kez yapılması gereken BS denetim hizmetleri:

 • Bilgi sistemleri yönetimi
 • Bilgi sistemleri risk yönetimi
 • Bilgi güvenliği yönetimi
 • Yetkilendirme ve erişim kontrolü
 • Kimlik doğrulama
 • Denetim izlerinin oluşturulması
 • Bilgi varlıklarının yönetimi
 • Bilgi sistemleri süreklilik planı
 • Dış hizmet alımı ve yönetimi
 • İşlem bilgilerinin gizliliği

 

 • BANKALAR BİRLİĞİ (BB) RİSK MERKEZİ BİLGİ SİSTEMLERİ (BS) DENETİMLERİ

BB tarafından 1 Ekim 2014 tarihinde “Risk Merkezi Tarafından İletilen ve Saklanan Bilgilerin Doğruluğunun, Güvenliğinin ve Güncelliğinin Sağlanmasına Yönelik Üyeler Tarafından Alınması Gereken Önlemler” ile “Üyeler Tarafından Alınacak Önlemlerin Denetlenmesinde Kullanılacak Kontrol Hedefleri” kapsamında yer alan hususlara ilişkin BS denetim hizmetleri;

 

 • GİB’DEN E-BELGE ÖZEL ENTEGRATÖRLERİ BİLGİ SİSTEMLERİ (BS) DENETİMLERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından  19 Kasım 2019 tarihinde, yayımlanarak yürürlüğe giren  e-Belge Entegratörlerinin  faaliyetlerini  gerçekleştirmede  kullandıkları  bilgi sistemlerinin yönetimi ile yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları içeren E-Belge Özel Entegratörleri Bilgi Sistemleri Denetimi (ÖEBSD) Kılavuzu kapsamında yer alan hususlara ilişkin BS denetim hizmetleri;