Kurumsal Risk Hizmetleri ve Bilgi Teknolojileri (It) Danışmanlığı

Günümüz ekonomisinde faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, rekabet ortamında piyasa şartlarının ortaya çıkardığı fırsatlara yanıt verebilecek iş süreçlerini geliştirmek ve bu iş süreçlerinden kaynaklanan riskleri kontrol altına almak durumundadır. Şirketlerin sağlıklı bir risk yönetimi ve iç kontrol yapısına sahip olmaları ve iyi bir yönetişim performansı sergilemeleri yalnız ortakları açısından değil, diğer tüm yatırımcılar, kanun koyucular, şirket personeli ve kreditörler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda karşı karşıya olduğu riskleri tanımlayabilen, yönetebilen, şirket hedef ve amaçları doğrultusunda optimal bir iç kontrol yapısına sahip işletmelerin gerek kısa vadede, gerekse de uzun vadede pek çok avantaj sağlayacakları kesindir.

Kurumların sağlıklı bir IT (Bilgi teknolojisi) altyapısına sahip olmaları, doğru, geçerli ve güvenilir veri üretimi ve iletişimi yanı sıra, faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik de sağlamaktadır. Günümüz işletmelerinin en büyük sorunlarından birisi de strateji ve faaliyetleri ile uyumlu, optimum fayda sağlayan, uygun maliyetli ve iş sürekliliğine imkan veren IT sistem ve uygulamalarını operasyonlarına entegre etmeleri gerekliliğidir.

Bu bağlamda kurumların hedefleri ile uyumlu IT stratejileri ve organizasyonel yapıları içinde etkin birer iç denetim sistemleri olmalıdır. Çoğu zaman etkin bir iç denetim sistemi kurmak ve gelişimini sağlamak kurumlar için ekstra yük teşkil etmektedir. Özellikle de sektörel uzmanlık gerektiren, farklı metot ve araçlar ile faaliyet gösteren iç denetim aktivitesinin planlanması, kurulumu veya faaliyeti sırasında ciddi bir profesyonel destek alınması gerekmektedir. Bunun yanısıra IT stratejilerinin formulasyonu, IT varlıklarının denetimi ve IT altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi de yüksek uzmanlık ve deneyim gerektiren konulardır. Çoğunlukla firma içi bilgi ve uzmanlık kaynaklarının yeterli olmaması nedeniyle bu alanlarda da profesyonel destek alınması gerekmektedir.

REHBER Consulting iç denetim, IT denetim ve danışmanlığı alanlarda profesyonel kadrosu, teknoloji ve iç denetim uzmanlığı ve geliştirdiği özgün metodoloji ve uygulamaları ile geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Bu hizmetlerimiz şunlardır:

 • İç denetim fonksiyonu kurma
 • Co-sourcing / Outsourcing (Eş Kaynak / Dış Kaynak Kullanım- Şirketlere iç denetim fonksiyonu olarak hizmet verilmesi veya bazı konularda denetçi/uzman desteği verilmesi)
 • Risk odaklı iç denetim planlaması ve kurumsal risk değerlendirmesi
 • İç denetim fonksiyonu için kalite değerlendirmesi
 • İş süreçlerinin değerlendirilmesi, dokümantasyonu, süreçlerdeki risklerin ve kontrollerin belirlenmesi, kontrollerin incelenmesi ve etkinliklerinin değerlendirilmesi, kurum genelinde risklerin yönetimi
 • Özel denetimler
 • Sarbanes-Oxley uygunluk denetimi ve Sox danışmanlığı hizmetleri
 • Denetim komitesi kurulumu ve denetim komitesi danışmanlığı
 • İç denetim birimi yeniden yapılandırması
 • IT denetimleri (COBIT bazlı denetim, bilgi işlem sistem ve uygulamalarının incelenmesi, ERP uygulamalarının incelenmesi, sistem implementasyonu sonrası incelemeler gerçekleştirilmesi)
 • İş sürekliliği ve kriz yönetimi değerlendirme ve danışmanlık hizmetleri (Şirketlerin simülasyon yoluyla iş sürekliliği planlarının etkinliklerinin değerlendirilmesi, acil durum kurtarma planlarının etkinliklerinin değerlendirilmesi)
 • Operasyonel denetimler
 • İç denetim teknoloji ve araç uygulamaları
 • İç finansal denetim (mali tablo ve hesap bazında denetim, muhasebe iç kontrolleri değerlendirmesi, UFRS dönüşümünde risklerin değerlendirilmesi & yönetilmesi, muhasebe sistemleri değerlendirmesi ve dönüşümü, vergisel risk & kontrol değerlendirmeleri, vergi incelemeleri, bütçe denetimleri) * Şube, bayi, acente ve temsilcilik denetimleri
 • Sektör özel iç denetim hizmetleri (sigorta şirketleri, bireysel emeklilik fonları, oteller, bankalar, özel finans kuruluşları, sanayi işletmeleri, KOBİ’ler, perakende zincirleri)
 • İç denetim birimleri ve iç denetçilere yönelik eğitimler