Kapasite Değerlendirmeleri ve Güvence Aktiviteleri

(HACT) Harmonized Approach to Cash Transfer - KAPASİTE DEĞERLENDİRMELERİ ve GÜVENCE AKTİVİTELERİ

Birleşmiş Milletler kuruluşları tarafından  Uygulayıcı Ortaklara yapılan nakit fonlamalara ilişkin  güvence sağlamak amacı ile , Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen (HACT) yönetmeliklerinde kapsam dahilindeki “KAPASİTE DEĞERLENDİRMELERİ “ ve “GÜVENCE AKTİVİTELERİ” hizmetlerinin sağlanması.

Bu hizmetler REHBER tarafından Birleşmiş Milletler kuruluşlarına ve  Uygulayıcı Ortaklara (STK ve Kamu Kurumları) sağlanmak üzere tasarlanmıştır.

KAPASİTE DEĞERLENDİRMELERİ

  • Makro Değerlendirme (Macro Assessment)

BM kuruluşlarının Uygulayıcı Ortaklara nakit transferleri sağladığı kamu mali yönetimi (KMY) ortamı hakkında yeterli farkındalığı sağlamak için KMY sisteminin değerlendirmelerine ilişkin bir mevzuat ve literatür ”desk review”  incelemesi yapılır.

  • Mikro Değerlendirme (Micro Assessment )

Mikro değerlendirme, Uygulayıcı Ortaklara ilişkin genel risk derecelendirmesini ve güvence faaliyetlerini belirlemek için  mali ve yönetim kapasitesini (yani muhasebe, satın alma, raporlama, iç kontroller, vb.) değerlendirir.

 

GÜVENCE AKTİVİTELERİ

  • Periyodik yerinde incelemeler- Spot Kontroller (Spot Checks)

Uygulayıcı Ortaklara yapılan nakit transferleri için mali kayıtların doğruluğunu ve program uygulama durumunu (finansal bilgilerin gözden geçirilmesi yoluyla) değerlendirmek ve herhangi bir önemli değişiklik olup olmadığını belirlemek için periyodik yerinde incelemeler (yerinde kontroller) yapılır.

  • Program İzlemeleri- Programmatic Monitoring

Program izleme, BM kuruluşlarına, çalışma planına kıyasla program uygulamasının o anki durumuyla ilgili kanıt/güvence sağlar.

  • Planlanmış denetimler - Scheduled Audits

Uygulayıcı Ortaklara aktarılan fonların uygun amaç için ve iş planına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için planlı bir denetim uygulamasıdır.

 

  • Özel denetimler- Special Audits

Özel denetimler, planlanmış denetimlerle kapsam olarak tutarlıdır, ancak program döngüsü sırasında ortaya çıkan belirli sorunlar ve endişelerin bir sonucu olarak tetiklenen durumlarda gerçekleştirilen bir denetim uygulamasıdır.

 

 

AB FONLU PROJELER İÇİN HARCAMA DOĞRULAMASI- EXPENDITURE VERIFICATION

Ab fonlu projeler için gereken Harcama Doğrulama Raporu aşağıdaki kriterler çerçevesinde hazırlanır:

  • IFAC tarafından ilan edildiği şekliyle Finansal Bilgilere ilişkin Mutabık kalınan Prosedürleri gerçekleştirmek için , Uluslararası İlgili Hizmetler Standardı ('ISRS') 4400 Taahhütler,
  • Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) tarafından geliştirilen ve yayınlanan, Denetçiler için dürüstlük, tarafsızlık, bağımsızlık, mesleki yeterlilik ve Gerekli özen, gizlilik, profesyonel davranış ve teknik standartları belirleyen : Profesyonel Muhasebeciler için IFAC Etik Kuralları